Foredrag om mobning på arbejdspladsen

Mobbekonsulent, foredragsholder og arbejdsmiljøkonsulent Gitte Strandgaard. Foto: billedmageren michael grøn >>Som foredragsholder med egne erfaringer som mobberamt og mange års arbejde som formand for foreningen “VoksenMobning Nej Tak”, holder jeg foredrag om voksenmobning /mobning på arbejdspladsen.

Foredragene henvender sig til alle arbejdspladser og tilpasses de enkelte målgrupper.

 


 

Foredrag om mobning til forskellige målgrupper

Foredragene kan suppleres med dialog og temadag, eller foredraget kan bruges som oplæg til en længere proces mod en mobbepolitik for arbejdspladsen.

Herunder kan du se eksempler på foredrag rette mod de forskellige målgrupper.


 

Foredrag om mobning

Der foregår mobning overalt

Mobning er ikke kun noget der foregår i skolegården og på arbejdspladsen.

Krænkende adfærd og negative handlinger ser vi dagligt komme til udtryk i trafikken, på sportspladsen, i forskellige foreninger, på den politiske scene……Listen er uendelig.

 

Foredrag for medarbejdere

Mobning på arbejdspladsen. Det gode psykiske arbejdsmiljø er en fælles opgave

Mobning opstår i relationer og skal løses lige der. Kerneopgaven skal i centrum og de faglige og personlige kompetencer, som medarbejderne er i besiddelse af, skal komme til udtryk i en god samarbejdsrelation.

 

Foredrag voksenmobning for stat, regioner, kommuner

Undgå mobning på arbejdspladsen. Godt arbejdsmiljø er godt givet ud.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at sikre et sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt arbejdsmiljø Jf. Arbejdsmiljøloven og Arbejdstilsynets bekendtgørelser på området. Kommuner og regioner er forpligtet til at udarbejde overordnede retningslinjer mod vold, mobning og chikane.

 

Mobning på arbejdspladsen – ikke hos os

Foredrag om mobning for chefer, ledere og arbejdsmiljøfolk i private og offentlige virksomheder

Chefer, ledere og arbejdsmiljøfolk er nøglepersoner på arbejdspladsen med ansvar og indflydelse. Det er ledelsens opgave at sikre et sundt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøfolk skal bistå i en sådan proces.

Den gode arbejdsplads uden mobning kan forebygge mobning på arbejdspladsen:
1. Hav øje for medarbejdernes trivsel og samarbejde.
2. Vær opmærksom på ændringer i adfærd og attitude
3. Vær autentisk – Din ledelse og handlinger understøttes af din person

 

Foredrag for om voksenmobning for fagforeninger

Godt psykisk arbejdsmiljø er en vigtig sag

Fagforeninger kommer hver dag tæt på de mennesker, der er ramt af voksenmobning. For at kunne hjælpe og gribe ind, er viden om konsekvenser, årsager, forebyggelse og håndtering alt afgørende. Både i forhold til den enkelte mobberamte, men også i forhold til arbejdspladsen og de overordnede spilleregler på området.

 

Foredrag for paraplyorganisationer

Godt arbejdsmiljø er guld værd

Som de overordnede på den fagpolitiske bane, har paraplyorganisationerne en forpligtelse til at holde øje med, hvad der foregår hos medlemmerne i deres fagforeninger. Og bringe handlingsforslag bredt ud, også til politikerne på Christiansb org. Ligeledes at kalde ind til dialog og videndeling på området.

 

Foredrag for uddannelsesinstitutioner

Den gode arbejdsplads uden mobning

Der er vide rammer, vilkår og kulturer i spil på de danske arbejdspladser. Som en kommende medspiller, er indblik i og viden om nævnte forhold en god investering. Til fremme af det gode arbejdsmiljø.

 

Foredrag for behandlere

Voksenmobning har store personlige, relationsmæssige og økonomiske konsekvenser

For at kunne give den bedste hjælp og behandling har viden om voksenmobningens årsager, forebyggelse, konsekvenser og håndtering en altafgørende betydning