Voksenmobning foredrag, temadag, dialog

Hvad kan jeg gøre for dig?

Jeg kan fx tilbyde en times foredrag med efterfølgende spørgsmål og dialog, eller temadag med tre til seks timers oplæg, gruppearbejde og dialog.

Alle mine indlæg er tilrettelagt således, at deltagerne kan medvirke aktivt.
Alle mine indlæg aftales individuelt og afstemmes efter ønske, behov og målgruppe.

 

Bliver der mobbet på din arbejdsplads?

Mobning er personrelateret, båret og udført af personer. Derfor er det en sprængfarlig bombe på enhver arbejdsplads.

Jeg har indsamlet den seneste viden om voksenmobning og har personlig erfaring med voksenmobning. Jeg kan byde ind med foredrag, dialog og temadag.

 

Oplevelse og forebyggelse af mobning

Jeg fortæller min historie i foredragsform:
Mit liv før, under og efter mobningen. Hovedvægten ligger på mange konkrete hændelser, hvor voksenmobning kommer til udtryk.

Jeg har 10 bud, der giver anvisninger til et godt psykisk arbejdsmiljø i al almindelighed og forebyggelse af mobning i særdeleshed.

 

Mobnings store konsekvenser

Voksenmobning har store konsekvenser for den enkelte, for arbejdspladsen og for samfundet. Det gælder både på det personlige og menneskelig plan, samt på det administrative og økonomiske. Derfor er disse forhold også en del af mine indlæg.

 

Stress, voksenmobning og sygefravær

På arbejdspladser, hvor der forekommer mobning, er der ofte flere faktorer der gør sig gældende og som griber ind i hinanden.

Hvis du er stresset udvikler du nemt negativitet og snæversynethed, og kan komme til at mobbe dine kolleger, medarbejdere eller chefer. Tilsvarende bliver du nemmere mobbet, når du er stresset, fordi du ikke klarer dine opgaver så nemt.

Bliver du mobbet, får du meget nemt stress – Det bider sig selv i halen.

Disse forhold er et stigende problem på de danske arbejdspladser og giver et stort sygefravær.

Der kan selvfølgelig også mærkes på bundlinjen, når en virksomhed mister en værdifuld medarbejder.

 

Målgrupper

  • Chefer, ledere og medarbejdere i private og offentlige virksomheder
  • Kommuner og forvaltninger
  • Fagforeninger, A-kasser og jobcentre
  • Foreninger og organisationer i bred forstand
  • Politikere
  • Privatpraktiserende læger og psykologer
  • Hospitaler og andre behandlingstilbud
  • Skoler, gymnasier og seminarier

Voksenmobning har fatale konsekvenser for den enkelte, for arbejdspladsen og for samfundet. Derfor er mine målgrupper, både de personer der er i det felt, hvor mobningen kommer til udtryk og de personer der er i det felt, der behandler konsekvenserne af mobningen.

 

Tilbud til forskellige målgrupper
Hent PDF herunder
Konkret materiale overordnet set 
Fagforeninger
Psykisk arbejdsmiljø og mobning 
A-kasser 
Sikkerheds-/tillidsrepræsentanter 
Trivsel på skoleskemaet
De 10 bud

 

Eksempler på konkrete dagsprogrammer
Hent PDF herunder
Mobning – Time til time
Temadag – Fokus på den mobberamte, mobberen og vidner til mobning 
Temadag – Fokus på mobbepolitik og køreplan for håndtering af mobning 
Børnemobning