Forening mod mobning

Baggrund
Vi er 2 kvinder, der på baggrund af voksenmobning på arbejdspladsen er blevet skadet psykisk, fysisk, socialt og økonomisk. Vores arbejdsskader er blevet underkendet i hele det administrative system: Arbejdsskadestyrelsen, Ankestyrelsen og Beskæftigelsesministeriet, fordi voksenmobning og dens følgevirkninger endnu ikke er på listen over anerkendte erhvervssygdomme.

Voksenmobning har store personlige og samfundsmæssige omkostninger, og mobning blandt voksne er stadig et tabu. Derfor har vi stiftet en foreningen mod voksenmobning:

Voksenmobning – Nej tak!

Formål
Foreningens formål er at udbrede kendskab til voksenmobning på arbejdspladsen og de konsekvenser det har, for den enkelte, for arbejdspladsen og for samfundet. Med henblik på forebyggelse og håndtering af voksenmobning, samt støtte af mobberamte.

Visioner

  • Etablering af hotline, hvor mobberamte, pårørende, arbejdspladser og andre med faglig relation til mobberamte, kan få råd og vejledning
  • Etablering af webside med information om voksenmobning. Siden skal samtidig understøtte foreningens øvrige visioner
  • Etablering af netværk og formidling af kontakt, så mobberamte parvis kan støtte hinanden
  • Etablering af et støttekorps, der kan rykke ud og fungere som bisidder, når mobberamte skal mødes med arbejdsgiver, læge, fagforening, A-Kasse eller jobcenter
  • Foreningen skal arbejde aktivt for at få voksenmobning og dens følgevirkninger på listen over anerkendte erhvervssygdomme, så voksenmobning kan udløse erstatning på lige fod med andre fysiske og psykiske arbejdsskader

 

Medlemskab
Alle med lyst og interesse for at bekæmpe voksenmobning på arbejdspladsen, er velkomne som medlemmer af foreningen. Det kan være som aktivt medlem eller i form af et støtte-medlemskab. Ligeledes er der mulighed for at virksomheder kan tegne medlemskab.

 

Det videre forløb
Foreningen har nu etableret en hjemmesidewww.voksenmobningnejtak.dk
Her kan du komme i kontakt med os.

Vi har ligeledes etableret en hotline 6080 6898. Telefonen er åben hver onsdag kl. 19 – 21.

Alle er velkomne til at kontakte os. Det gælder både de mobberamte, pårørende, arbejdsgivere, mobbere og vidner til mobning. Ligeledes fagforeninger, a-kasser, sagsbehandlere og politikere, samt andre der interesserer sig for eller arbejder med voksenmobning.

Venlig hilsen

På foreningens vegne
Marianne Kasten og Gitte Strandgaard.