Voksenmobning

Arbejdstilsynet definerer begrebet voksenmobning således:

Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid, eller gentagne gange på grov vis, udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende.

De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning.

Mobning inddeles i 2 kategorier: 
– Konfliktmobning
– Rovmobning

 

Konflikt-mobning

Konflikt-mobning er resultatet af en uløst konflikt mellem to eller flere parter på arbejdspladsen. Der kan fx opstå konflikter omkring arbejdets organisering, omstillingsprocesser og kulturforskelle.

Konflikter findes på alle arbejdspladser og kan udvikle sig til alvorlige personkonflikter, hvis de ikke bliver løst. I sådanne tilfælde sker der typisk det, at en konflikt over tid mere og mere kommer til at handle om parterne som personer frem for konfliktens oprindelige indhold.

Parternes negative følelser for hinanden forstærkes, efterhånden som konflikterne udvikler sig.

 

Rov-mobning

Der er tale om rov-mobning, når ofrene ikke har gjort noget, som kan fremkalde ”mobbernes” adfærd. Det kan foreksempel være tilstrækkeligt, at ofrene tilhører en bestemt minioritets-gruppe på arbejdspladsen, fx på grund af deres køn, alder eller etnisk oprindelse.

I forbindelse med rovmobning er der således typisk tale om, at ofrene har en særlig udsat position på arbejdspladsen og derfor udpeges som syndebuk.

Et eksempel på rovmobning er, når ledere eller kolleger udøver krænkende handlinger over for ansatte med lav anseelse eller lav indflydelse. Også seksuel chikane kan være et eksempel på rovmobning.

 

Fra: Arbejdstilsynet.dk
Se mere i At-vejledning: Mobning og seksuel chikane