Miss Malling Mod Mobning
   Links - Artikler om voksenmobning


Forside
Foredrag om mobning
Foredrag og temadag
Voksenmobning
Referencer

Forskning i mobning
Pressen om mobning
Forening mod mobning
Links

Præsentation
Min webside
Min baggrund
Min gæstebog

Kontakt
Foreningen Voksenmobning - Nej Tak
Foreningens formål er at udbrede kendskab til voksenmobning på arbejdspladsen og de konsekvenser det har, for den enkelte, for arbejdspladsen og for samfundet. Dette med henblik på forebyggelse og håndtering af voksenmobning, samt støtte af mobberamte, så de kan forblive på arbejdsmarkedet.
www.voksenmobningnejtak.dk >>


Ny kampagne sætter fokus på stress og trivsel
Hvad skal der til for at forebygge stresss og fremme trivsel på de danske arbejdspladser? Det er focus for en ny kampagne, der gik i luften d. 19 januar 2009
www.arbejdsmiljoviden.dk >>


Fakta og Myter om stress af professor Tage Søndergaard Kristensen

I denne publikation fra Videncenter for Arbejdsmiljø beskriver professor Tage Søndergaard Kristensen, hvad der er fakta og hvad der er myter om stress.
Hent publikationen som PDF >>

Task-Consult
Tage Søndergård Kristensen, har været professor i psykisk arbejdsmiljø ved det National Forskningscenter for Arbejdsmiljø i tiden 2000 til 2008. Idag er Tage uafhængig forsker og konsulent. Jeg ser Tage som en af  Danmarks førende forsker indenfor sit felt.
www.taskconsult.dk >>


Virksomhedens sociale kapital
Høj social kapital bygger på tillid, retfærdighed og samarbejde. Det er i dag et afgørende element i ledelsen og organisering af danske virksomheder. Arbejdsmiljøet, produktiviteten og kvaliteten af arbejdet bliver bedre og sygefraværet falder. Desuden ruster høj social kapital virksomhederne til at imødegå forandringer og øget konkurrence. Det konkluderer en gruppe forskere i en ny hvidbog, som Arbejdsmiljørådet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udgivet d. 25 september 2008.
Hent publikationen som PDF >>


Den mobbefri zone

Vejledning ”Mobbefri zone” er et værkjøj til at forebygge mobning og til at skabe et bedre arbejdsklima på arbejdspladserne. Vejledningen gennemgår mobningens mekanismer blandt andet de tre grundlæggende roller: mobber, offer og tilskuer og giver råd og metodet til hvordan mobning kan opdages, forebygges og stoppes.
www.arbejdsmiljoeweb.dk >>Bogen "Mobning på arbejdspladsen. Årsager og løsninger"
Bogen "Mobning på arbejdspladsen. Årsager og løsninger" udkom i slutningen af 2007. Indhold beskriver alle elementer omkring mobning samt giver anvisninger både til mobbede, deres familier og arbejdspladsen.
www.mobning.org >>


Stop mobning på arbejdspladsen
Flere links
www.stopmobning.dk >>


Sådan slipper du af med en led stodder!
Om Robert I. Sutton`s bog: Nul ”røvhuller-reglen”
www.business.dk >>


Glæd din Hjort - Automatisk jobsøgning efter reglerne
Hent et program til din PC, som automatisk sender dine 4 ansøgninger pr. uge, hvis du er arbejdsløs. Programmet registrerer samtidigt at du er aktiv jobsøgende på Jobnet. Programmet er udviklet af Dr. Scient. Søren W. Rasmussen.
www.checkjobnet.dk >>


Bedre ledelse
Mobning får kun lov til at foregå i organisationer, hvor ledelsen ikke fungerer ordentligt. Jørgen Krogh Larsen har en hjemmeside, som beskriver god og dårlig ledelse.
www.bedreledelse.nu >>


Patogen ledelse
Man kan blive syg af dårlig ledelse, herunder naturligvis også mobning. Ledelse, der gør medarbejdere syge, kaldes patogen ledelse.. Dette er jo temmelig grotesk. En leder skal vel være inspirerende, motiverende, osv og få medarbejderne til at stortrives. Det kan ikke være meningen, at ledere ligefrem gør medarbejderne syge.
www.patogenledelse.dk >>ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Foreningen støtter sig til Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Arbejdstilsynet og Psykiatrifonden som af os anses for at være førende indenfor viden og forskning på dette område. Nedenfor er gengivet nogle undersøgelser og forskningsresultater samt link til hvor du kan finde mere:
– Når der sker forandringer på arbejdspladsen
Kan hentes her : www.amr.dk og på Arbejdstilsynets hjemmeside: www.at.dk.
HER er den omtalte pjece.Håndbog Sådan kan virksomheder forebygge mobning på arbejdspladsen
Indfør en mobningspolitik, minimér eller fjern risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø og sæt fokus på kommunikation og omgangstone. Det er tre ud af syv indsatser til forebyggelse af mobning, som håndbogen ’ Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen’ sætter fokus på. I dag offentliggør Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)håndbogen, som er blevet til i et samarbejde med CRECEA.
Download håndbogen her…Kampagne om mobning - Fra stress til trivsel -

Videncenter for Arbejdsmiljø
- Læs meget mere her.…”Trivsel og produktivitet – to sider af samme sag”
En gennemgang af den internationale litteratur om arbejdsmiljø, produktivitet
Hent & udskriv rapporten herHvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde arbejdsmiljoforskning.dk
Hvilke faktorer har betydning for, om personer med mentale helbredsproblemer sygemeldes eller forbliver på arbejdet? Og hvilke faktorer betinger, at sygemeldte personer med mentale helbredsproblemer vender hurtigt tilbage til arbejdet, får langvarigt fravær eller helt ophører med at arbejde?
downloades gratis som pdf-fil.Godt arbejdsmiljø er en god investering

Undersøgelsen ”HK’ernes psykiske arbejdsmiljø” af professor Tage Søndergård Kristensen
Hent & udskriv Undersøgelsen ”HK’ernes psykiske arbejdsmiljø”7th internationale konference om mobning og chikane 2010
– University of Glamorgan, Centre for Research on Workplace Behaviours - læs mere herRapport om mobning og negative handlinger på arbejdspladsen
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Rapporten slår for første gang fast, at mobning ikke kun skaderne ofrene psykisk, men også går ud over deres fysiske helbred. Samtidig rummer den bud på, hvad der kan gøres for at undgå mobing på arbejdspladserne. Læs mere her

Hent og udstkriv en sammenfatning af rapporten (PDF)

Læs rapporten 'Mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen'Læs NFA-faktaark nr. 44:

Mobning og negative handlinger har alvorlige konsekvenser’. s Faktaarket opsummerer kort en række udvalgte resultater og konklusioner.Patogen ledelse en rapport af Jørgen Krogh Larsen i HD

Visse ting på en arbejdsplads kan være klare tegn på, at der bliver bedrevet patogen ledelse.
Et klart tegn er en ildevarslende statistik over sygefravær. Et andet tegn er et stort gennemtræk af personale.
Krogh Larsen. Hent & udskriv rapporten her

Læs mere herNyt om mobning 23-01-2009
Oversigt over forskning og projekter omkring voksenmobnng
Se mere herMobning og chikane på arbejdspladsen

Projektets overordnede formål er at genere ny viden om årsager til og konsekvenser af mobning og chikane på arbejdspladsen. Et andet formål med projektet er at udvikle, afprøve og evaluere redskaber til forebyggelse af mobning og chikane.
Se mere om projektet der forventes afsluttet medio 2009Virksomhedens sociale kapital – Hvidbog

Høj social kapital bygger på tillid, retfærdighed og samarbejde. Det er i dag et afgørende element i ledelsen og organisering af danske virksomheder. Arbejdsmiljøet, produktiviteten og kvaliteten af arbejdet bliver bedre og sygefraværet falder. Desuden ruster høj social kapital virksomhederne til at imødegå forandringer og øget konkurrence. Det konkluderer en gruppe forskere i en ny hvidbog, som Arbejdsmiljørådet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udgivet d. 25 september 2008 Hent & udskriv hvidbogen herMobbefri zone

Vejledning "Mobbefri zone" er et værkjøj til at forebygge mobning og til at skabe et bedre arbejdsklima på arbejdspladserne. Du kan finde den fulde artikel herMobning kan give fysiske og psykiske stressreaktioner 15-11-2007

Undersøgelsen er den første, der har undersøgt den fysiologiske stressreaktion i forbindelse med mobning.. Undersøgelsen viser, at personer, der er udsat for mobning har et lavere niveau af kortisol (stresshormon) i kroppen og oplever flere negative fysiske og psykiske konsekvenser sammenlignet med personer, der ikke mobbes. Undersøgelsen viser også, at det ikke kun er personer, der har været udsat for mobning, men også vidner til mobning, der kan opleve psykiske konsekvenser i form af angstsymptomer. Du kan finde den fulde artikel herOrganisatoriske ændringer kan medføre mobning på arbejdspladsen - 08-10-2007

Udenlandsk forskning: Denne norske undersøgelse viser, at der er en direkte sammenhæng mellem organisatoriske ændringer og mobning på arbejdspladsen samt at der er en sammenhæng mellem interpersonelle konflikter og mobning. Artiklens emne er meget aktuel og relaterer sig desuden til et forskningsprojekt, som netop er i gang på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Du kan finde den fulde artikel herMobning er skadeligt for helbredet 16-01-2007

En engelsk undersøgelse viser, at bliver man udsat for mobning på jobbet, er det skadeligt for helbredet, hvad enten oplevelserne bliver betegnet som mobning eller ej. Undersøgelsen viser også, at nogle typer mobningsadfærd er mere skadelige end andre. Du kan finde den fulde artikel herNye tal for mobning på arbejdspladsen 23-08-2005

Hver 12. dansker i job føler sig mobbet på arbejdspladsen. Det er et af de foreløbige resultater fra Arbejds-miljøinstituttet undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i Danmark Du kan finde den fulde artikel her
 
   
Gitte Strandgaard - Mobbekonsulent, foredragsholder og arbejdsmiljøkonsulent
Tværgade 95, 8340 Malling - Telefon: 8693 3108 / 2851 2108 - miss-malling-mod-mobning.dk

Til toppen af siden