Links

Foreningen Voksenmobning – Nej Tak
Foreningens formål er at udbrede kendskab til voksenmobning på arbejdspladsen og de konsekvenser det har, for den enkelte, for arbejdspladsen og for samfundet. Dette med henblik på forebyggelse og håndtering af voksenmobning, samt støtte af mobberamte, så de kan forblive på arbejdsmarkedet.
www.voksenmobningnejtak.dk

Fakta og Myter om stress af professor Tage Søndergaard Kristensen
I denne publikation fra Videncenter for Arbejdsmiljø beskriver professor Tage Søndergaard Kristensen, hvad der er fakta og hvad der er myter om stress.

Task-Consult
Tage Søndergård Kristensen, har været professor i psykisk arbejdsmiljø ved det National Forskningscenter for Arbejdsmiljø i tiden 2000 til 2008. Idag er Tage uafhængig forsker og konsulent. Jeg ser Tage som en af  Danmarks førende forsker indenfor sit felt.
www.taskconsult.dk

Virksomhedens sociale kapital
Høj social kapital bygger på tillid, retfærdighed og samarbejde. Det er i dag et afgørende element i ledelsen og organisering af danske virksomheder. Arbejdsmiljøet, produktiviteten og kvaliteten af arbejdet bliver bedre og sygefraværet falder. Desuden ruster høj social kapital virksomhederne til at imødegå forandringer og øget konkurrence. Det konkluderer en gruppe forskere i en ny hvidbog, som Arbejdsmiljørådet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udgivet d. 25 september 2008.
Hent publikationen som PDF

Mobbefri zone
Vejledning ”Mobbefri zone” er et værktøj til at forebygge mobning og til at skabe et bedre arbejdsklima på arbejdspladserne. Vejledningen gennemgår mobningens mekanismer blandt andet de tre grundlæggende roller: mobber, offer og tilskuer og giver råd og metoder til hvordan mobning kan opdages, forebygges og stoppes.
www.arbejdsmiljoeweb.dk

Bogen “Mobning på arbejdspladsen. Årsager og løsninger”
Bogen “Mobning på arbejdspladsen. Årsager og løsninger” udkom i slutningen af 2007. Indhold beskriver alle elementer omkring mobning samt giver anvisninger både til mobbede, deres familier og arbejdspladsen.
www.mobning.org

Stop mobning på arbejdspladsen
Flere links
www.stopmobning.dk

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ
Foreningen støtter sig til Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Arbejdstilsynet og Psykiatrifonden som af os anses for at være førende indenfor viden og forskning på dette område. Nedenfor er gengivet nogle undersøgelser og forskningsresultater samt link til hvor du kan finde mere:
Når der sker forandringer på arbejdspladsen
Kan hentes her: www.amr.dk og på Arbejdstilsynets hjemmeside: www.at.dk
Her er den omtalte pjece.

Håndbog Sådan kan virksomheder forebygge mobning på arbejdspladsen
Indfør en mobningspolitik, minimer eller fjern risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø og sæt fokus på kommunikation og omgangstone. Det er tre ud af syv indsatser til forebyggelse af mobning, som håndbogen “Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen” sætter fokus på. I dag offentliggør Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) håndbogen, som er blevet til i et samarbejde med CRECEA.
Download håndbogen her

Kampagne om mobning – Fra stress til trivsel
Videncenter for Arbejdsmiljø
Læs meget mere her

Trivsel og produktivitet – to sider af samme sag
En gennemgang af den internationale litteratur om arbejdsmiljø, produktivitet
Hent & udskriv rapporten her

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde arbejdsmiljoforskning.dk
Hvilke faktorer har betydning for, om personer med mentale helbredsproblemer sygemeldes eller forbliver på arbejdet? Og hvilke faktorer betinger, at sygemeldte personer med mentale helbredsproblemer vender hurtigt tilbage til arbejdet, før langvarigt fravær eller helt ophører med at arbejde?
Downloades gratis som pdf-fil

Godt arbejdsmiljø er en god investering
Undersøgelsen “HK’ernes psykiske arbejdsmiljø” af professor Tage Søndergård Kristensen
Hent & udskriv undersøgelsen: HK’ernes psykiske arbejdsmiljø

7th internationale konference om mobning og chikane 2010
University of Glamorgan, Centre for Research on Workplace Behaviours
Læs mere her

Rapport om mobning og negative handlinger på arbejdspladsen
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 
Rapporten slår for første gang fast, at mobning ikke kun skaderne ofrene psykisk, men også går ud over deres fysiske helbred. Samtidig rummer den bud på, hvad der kan gøres for at undgå mobing på arbejdspladserne.
Læs mere her
Hent og udstkriv en sammenfatning af rapporten (PDF)
Læs rapporten ‘Mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen’

NFA-faktaark nr. 44:
Faktaarket opsummerer kort en række udvalgte resultater og konklusioner.
Mobning og negative handlinger har alvorlige konsekvenser

Patogen ledelse – en rapport af Jørgen Krogh Larsen i HD
Visse ting på en arbejdsplads kan være klare tegn på, at der bliver bedrevet patogen ledelse.
Et klart tegn er en ildevarslende statistik over sygefravær. Et andet tegn er et stort gennemtræk af personale.
Krogh Larsen.
Hent & udskriv rapporten her

Læs mere her

Nyt om mobning 23-01-2009
Oversigt over forskning og projekter omkring voksenmobning
Se mere her

Mobning og chikane på arbejdspladsen
Projektets overordnede formål er at genere ny viden om årsager til og konsekvenser af mobning og chikane på arbejdspladsen. Et andet formål med projektet er at udvikle, afprøve og evaluere redskaber til forebyggelse af mobning og chikane.
Se mere om projektet der forventes afsluttet medio 2009

Virksomhedens sociale kapital – Hvidbog
Høj social kapital bygger på tillid, retfærdighed og samarbejde. Det er i dag et afgørende element i ledelsen og organisering af danske virksomheder. Arbejdsmiljøet, produktiviteten og kvaliteten af arbejdet bliver bedre og sygefraværet falder. Desuden ruster høj social kapital virksomhederne til at imødegå forandringer og øget konkurrence. Det konkluderer en gruppe forskere i en ny hvidbog, som Arbejdsmiljørådet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udgivet d. 25 september 2008
Hent & udskriv hvidbogen her

Mobbefri zone
Vejledning “Mobbefri zone” er et værktøj til at forebygge mobning og til at skabe et bedre arbejdsklima på arbejdspladserne.
Du kan finde den fulde artikel her

Mobning kan give fysiske og psykiske stressreaktioner 15-11-2007
Undersøgelsen er den første, der har undersøgt den fysiologiske stressreaktion i forbindelse med mobning.. Undersøgelsen viser, at personer, der er udsat for mobning har et lavere niveau af kortisol (stresshormon) i kroppen og oplever flere negative fysiske og psykiske konsekvenser sammenlignet med personer, der ikke mobbes. Undersøgelsen viser også, at det ikke kun er personer, der har våret udsat for mobning, men også vidner til mobning, der kan opleve psykiske konsekvenser i form af angstsymptomer.
Du kan finde den fulde artikel her

Organisatoriske ændringer kan medføre mobning på arbejdspladsen – 08-10-2007
Udenlandsk forskning: Denne norske undersøgelse viser, at der er en direkte sammenhæng mellem organisatoriske ændringer og mobning på arbejdspladsen samt at der er en sammenhæng mellem interpersonelle konflikter og mobning. Artiklens emne er meget aktuel og relaterer sig desuden til et forskningsprojekt, som netop er i gang på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Du kan finde den fulde artikel her

Mobning er skadeligt for helbredet 16-01-2007
En engelsk undersøgelse viser, at bliver man udsat for mobning på jobbet, er det skadeligt for helbredet, hvad enten oplevelserne bliver betegnet som mobning eller ej. Undersøgelsen viser også, at nogle typer mobningsadfærd er mere skadelige end andre.
Du kan finde den fulde artikel her

Nye tal for mobning på arbejdspladsen 23-08-2005
Hver 12. dansker i job føler sig mobbet på arbejdspladsen. Det er et af de foreløbige resultater fra Arbejds-miljøinstituttet undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i Danmark
Du kan finde den fulde artikel her