Min webside

Jeg har lavet denne webside, fordi jeg gerne vil informere om voksenmobning og dens konsekvenser for den enkelte, for arbejdspladsen og for samfundet.

Udover denne webside deltager jeg i debatten, holder foredrag og gør hvad jeg kan for at ændre en lovgivning, jeg ikke synes er tidssvarende og værdig i et moderne Danmark.

Min baggrund er en uddannelse som socialpædagog, 25 års erhvervserfaring, mit arbejde med mennesker og personlige oplevelser af voksenmobning.

Min arbejdsskadesag vedrørende mobning
Under min ansættelse som hospitalspædagog blev jeg udsat for decideret rovmobning af 3 mellemledere. Jeg blev alvorlig syg med blandt andet posttraumatisk stress, depression og forhøjet blodtryk.

Min egen læge anmelder min sygdom, “stress på grund af mobning af andre ansatte i afdelingen”, til Arbejdsskadestyrelsen. Den er blevet underkendt i hele det administrative system: Arbejdsskadestyrelsen, Ankestyrelsen og beskæftigelsesministeren, blandt andet fordi at mobningens følgevirkninger ikke står på Arbejdsskadestyrelsens liste over erhvervssygdomme. Derudover har jeg skrevet til Folketingets Ombudsmand og Statsministeren uden held.

Mobning er blacklistet
Hvis man kommer fysisk til skade på jobbet, får man erstatning. Hvis man derimod får psykiske skader på grund af mobning, kan man ikke få nogen erstatning. Jeg mener at vi i dag, ved nok om psykiske skader på grund af mobning, til at vi kan ophæve denne skelnen mellem fysiske og psykiske skader. Lovgivningen virker tilfældig og uretfærdig på dette punkt.

Arbejdsgiverens ansvar
Mobning på de danske arbejdspladser er forbudt. Dette er reguleret i Arbejdstilsynets bekendtgørelse § 9a.

I arbejdsmiljøloven står der, at det er arbejdsgiveren, der har ansvar for, at arbejdsforholdende er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Når arbejdsgiveren ikke levede op til sit ansvar, hvordan kan det så lade sig gøre, at underkende min arbejdsskadesag? Det er mig stadig til stor undren. Ligger det i de økonomiske konsekvenser, fordomme eller manglende viden?

Af hensyn til kommende skadelidte i systemet håber jeg at de relevante myndigheder ændrer procedurer. Indtil da kan jeg kun arbejde videre med at informere og skabe debat. Jeg tror på retfærdighed på dette område og det bliver jeg ved med.

Min drivkraft
På baggrund af de fysiske og psykiske skader jeg fik af mobningen og det administrative systems manglende anerkendelse, begyndte jeg at indhente viden om voksenmobning.

  • Hvad er voksenmobning egentlig?
  • Hvad er konsekvenserne for den enkelte, for arbejdspladsen og for samfundet?

Det er omfattende spørgsmål, som jeg nu har fået svar på. Og det har givet stor mening for mig. Processen har samtidig givet mig en indre ro.
Som Piet Hein siger:

”Der er én ro, og den beror på, at du er tro, mod det du tror på”

Om min webside
Inspirationen til mit layout er den sibiriske tiger og det er der flere grunde til.

Tigeren er stærk og flot med sine orange, sorte og hvide tegninger. Tigeren passer også godt ind i mit koncept. Tigeren har nemlig noget til fælles med en mobberamt.

De er begge truet på livet og i begge tilfælde er det mennesket, der er en trussel.