Forskning i voksenmobning

Jeg vil henvise til Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og her blot nævne nogle få undersøgelser og forskningsresultater. De kan ses på NFA`s hjemmeside.Nyt om mobning
23-01-2009

Oversigt over forskning og projekter omkring voksenmobnng
Se mere her >>

Mobning og chikane på arbejdspladsen
Projektets overordnede formål er at genere ny viden om årsager til og konsekvenser af mobning og chikane på arbejdspladsen. Et andet formål med projektet er at udvikle, afprøve og evaluere redskaber til forebyggelse af mobning og chikane.
Se mere om projektet der forventes afsluttet medio 2009 >>

 Mobning kan give fysiske og psykiske stressreaktioner
15-11-2007

Denne undersøgelse er udført af forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med en forsker fra Lunds Universitetshospital.
Undersøgelsen er den første, der har undersøgt den fysiologiske stressreaktion i forbindelse med mobning.. Undersøgelsen viser, at personer, der er udsat for mobning har et lavere niveau af kortisol (stresshormon) i kroppen og oplever flere negative fysiske og psykiske konsekvenser sammenlignet med personer, der ikke mobbes. Undersøgelsen viser også, at det ikke kun er personer, der har været udsat for mobning, men også vidner til mobning, der kan opleve psykiske konsekvenser i form af angstsymptomer.
Læs mere om undersøgelsen >>


Organisatoriske ændringer kan medføre mobning på arbejdspladsen
08-10-2007

Udenlandsk forskning: Denne norske undersøgelse viser, at der er en direkte sammenhæng mellem organisatoriske ændringer og mobning på arbejdspladsen samt at der er en sammenhæng mellem interpersonelle konflikter og mobning. Artiklens emne er meget aktuel og relaterer sig desuden til et forskningsprojekt, som netop er i gang på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Læs mere om undersøgelsen >>


Mobning er skadeligt for helbredet 
16-01-2007

En engelsk undersøgelse viser, at bliver man udsat for mobning på jobbet, er det skadeligt for helbredet, hvad enten oplevelserne bliver betegnet som mobning eller ej. Undersøgelsen viser også, at nogle typer mobningsadfærd er mere skadelige end andre.
Læs mere om undersøgelsen >>


Nye tal for mobning på arbejdspladsen
23-08-2005

Hver 12. dansker i job føler sig mobbet på arbejdspladsen. Det er et af de foreløbige resultater fra Arbejds-miljøinstituttet undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i Danmark.
Læs mere om undersøgelsen >>